+48 22 389 41 53 info@zjazdhistorykow.pl

Sesja posterowa

Szanowni Państwo,

Organizatorzy XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Białymstoku (17–20 września 2024 r.) zaplanowali sesję posterową dedykowaną młodym naukowcom, do udziału w której zapraszamy szczególnie doktorantów i słuchaczy szkół doktorskich. Na zgłoszenia tytułu i abstraktu posteru (do 250 słów) czekamy do 20 marca 2024 r. O przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia poinformujemy do połowy kwietnia 2024 r. W czasie Zjazdu przewidujemy wystawę 30 najlepszych posterów.

W ramach sesji posterowych każdy z prelegentów będzie miał czas na pięciominutowe wystąpienie. Po prezentacji 10 posterów (łącznie 50 min.) przewidujemy 40 min. na dyskusję, w trakcie której każdy z autorów będzie mógł odpowiedzieć na zadane pytania.

W przypadku osób zakwalifikowanych, za udział w Zjeździe (nie tylko samej sesji) trzeba uiścić opłatę konferencyjną 150 zł (w przypadku rejestracji do 30 kwietnia) lub 200 zł (rejestracja w późniejszym terminie).

Postery muszą być dostępne zarówno w wersji drukowanej jak i cyfrowej. Wersję cyfrową prosimy przesłać do 10 września, natomiast wydrukowany poster należy dostarczyć do dnia 17 września 2024 r.

 

Zgłoszenia udziału prosimy kierować pod adres poster.pzhp@uwb.edu.pl do 20 marca 2024 r.

Wiadomość powinna zawierać:

 • tytuł posteru
 • abstrakt (do 250 słów)
 • krótki życiorys naukowy autora (CV), max. 2 strony

 

Wymagania formalne (poster):

 • format B1, czcionka bezszeryfowa min. 20 pkt.
 • układ dowolny (poziomy lub pionowy)
 • prosimy o uporządkowanie materiału w następujące sekcje: tytuł, opis zagadnienia, metodologia, dane i wyniki, opcjonalnie wybrana literatura (max. 10 pozycji), informacje o autorze
 • każdy poster otrzyma kod QR, dlatego w wersji drukowanej należy zostawić w prawym dolnym
  rogu puste miejsce na kod o wymiarach 2,5×2,5 cm

 

Dla najlepszych posterów przewidziano trzy nagrody, które zostaną przyznane w czasie uroczystego zakończenia obrad.

 • I miejsce – nagroda 5 tys. zł ufundowana przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
 • II miejsce – nagroda 4 tys. zł ufundowana przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • III miejsce – nagroda 3 tys. zł ufundowana przez Dziekana Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku

 

 

Jury konkursu sesji posterowej doktorantów podczas XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Robert LITWIŃSKI – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Zastępca Przewodniczącego: Prof. dr hab. Jarosław KITA – Uniwersytet Łódzki

 

Członkowie

Prof. dr hab. Beata MOŻEJKO – Uniwersytet Gdański

Dr hab. prof. UWr Filip WOLAŃSKI – Uniwersytet Wrocławski

Dr Radosław PONIAT – Uniwersytet w Białymstoku

 

Sekretarze (bez prawa głosu w konkursie)

Dr Ewa KAŹMIERCZYK – Uniwersytet w Białymstoku

Mgr Monika KOZŁOWSKA-SZYC – Uniwersytet w Białymstoku

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Cezary Kuklo
Dr Ewa Kaźmierczyk
Mgr Monika Kozłowska-Szyc