+48 22 389 41 53 info@zjazdhistorykow.pl

Program Naukowy

Tematy wiodące

 1. Człowiek i praca a środowisko przyrodnicze w procesie modernizacji społecznej i gospodarczej Piotr Guzowski (UwB), Adam Izdebski (UJ)
 2. Zmienność i stałość kultur pogranicza Igor Kąkolewski (UWM/Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie), Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN)
 3. Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od X wieku po współczesność Małgorzata Karpińska (UW)
 4. Polska historiografia wobec światowych debat naukowych Krzysztof A. Makowski (UAM)
 5. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej w poszukiwaniu podmiotowości politycznej w XX wieku Dorota Michaluk (UMK), Grzegorz Motyka (IS PAN), Eugeniusz Mironowicz (UwB)
 6. Europa Jagiellonów (XIV-XVI wiek) w świetle najnowszych ustaleń historiografii. Próba nowej interpretacji Krzysztof Mikulski (UMK), Zdzisław Noga (UKEN)

Panele archiwistów

 1. Archiwa a cyfrowe multiwersum. Historyk wobec źródeł dostępnych on-line, Lucyna Harc (NDAP)
 2. Paradoksy otwartości. Wyzwania w udostępnianiu materiałów archiwalnych,  Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim)

Panele Instytutu Pamięci Narodowej

 1. Relacje polsko-żydowskie w latach 1939–1945, Grzegorz Berendt, prof. UG
 2. „Ludowe” Wojsko Polskie jako element aparatu represji w PRL, Sławomir Cenckiewicz(IPN)

Panele muzealników

 1. Historyk „hybrydowy” – o przyszłości i roli historyków w muzeach, Marcin Zwolski (Muzeum Pamięci Sybiru)
 2. Historia w muzeach, Michał Kopczyński (MHP/UW)

Panel Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

 1. Nie ma historii Polski bez historii Żydów… Badania judaistyczne a współczesna historiografia Polski, Artur Markowski (UW)

Panel olimpijczyków

 1. 50 lat Olimpiady Historycznej z perspektywy uczestników i organizatorów Andrzej Korytko (UWM), Barbara Krysztopa-Czupryńska (UWM)

Wydarzenia towarzyszące

 1. Targi Książki Historycznej
 2. Przegląd Filmów Historycznych
 3. Wytwórczość rzemieślnicza średniowieczna i wczesnonowożytna – grupy rekonstrukcyjne
 4. Prezentacja muzyki dawnej
 5. Gry planszowe dla młodzieży
 6. Konkursy historyczne o puchar Rektora, puchar Prezesa PTH

Panele problemowe

 1. Starożytni Grecy wobec wyzwań nowoczesności Bogdan Burliga (UG), Tomasz Mojsik (UwB), Jacek Rzepka (UW)
 2. Dworski świat’’ w późnym średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej. Perspektywy badawcze Marzena Liedke (UwB), Bożena Popiołek (UKEN)
 3. Społeczne i gospodarcze znaczenie garnizonów i obozów wojskowych na ziemiach polskich Norbert Kasparek (UWM), Karol Łopatecki (UwB)
 4. Wielkie Księstwo Litewskie: stare tematy – nowe podejście Marzena Liedke (UwB), Andrzej Zakrzewski (UW)
 5. Polska i Ukraina – na rozdroży perspektywy historycznej wspólnych dziejów Mariusz Drozdowski (UwB), Maciej Franz (UAM), Piotr Kroll (UW), Wiktor Horobec (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie))
 6. Wielka modernizacja – Europa Środkowa od połowy XIX do końca lat trzydziestych XX wieku Jarosław Kłaczkow (UMK), Marek Sioma (UMCS)
 7. Społeczna historia Wiek XIX i XX · Agnieszka Janiak-Jasińska (UW), Katarzyna Sierakowska (IH PAN)
 8. Na ratunek gospodarce: odbudowa, stabilizacja i kreowanie ścieżek rozwoju polskiej gospodarki w XIX–XX wieku Paweł Grata (URz) w imieniu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej
 9. Spójność terytorialna Polski po II wojnie światowej w kontekście zmiany granic państwa. Ziemie Zachodnie i Północne – nowe perspektywy badawcze Adam Makowski (USz), Wojciech Kucharski (UWr, OPiP)
 10. Polacy i ich wschodni sąsiedzi – wzajemne postrzeganie w okresie przełomu (1985–1995) Arkadiusz Czwołek (UMK), Krzysztof Buchowski (UwB)
 11. W obronie naukowego statusu historii Ewa Domańska (UAM), Jan Pomorski (UMCS), Krzysztof Zamorski (UJ)
  Wręczenie nagrody Pani Marcie Paulińskiej laureatce konkursu im. Marcelego Handelsmana czasopisma ,,Historyka. Studia Metodologiczne”
 12. Nauki historyczne wobec humanistyki cyfrowej Adam Zapala, Waldemar Bukowski (IH PAN), Maciej Zdenek, Maciej Mikuła (UJ), Anna Zajchowska-Bołtroniuk (UKSW)
 13. Nauki Pomocnicze Historii, czyli Nowoczesna Pomoc dla Historyków Marcin Starzyński (UJ), Paweł Stróżyk (UAM), Piotr Węcowski (UW)
 14. Historyk i historyk sztuki wobec źródeł Małgorzata Omilanowska (UG), Michał Kurzej (UJ), Marcin Zgliński (IS PAN)
 15. Biografistyka – fenomen współczesnej historiografii polskiej? Krzysztof Kania (UMK), Mariusz Wołos (UKEN),
 16. Dydaktyka historii w czasach zmiany i wobec zmiany Marek Białokur (UO), Agnieszka Chłosta-Sikorska (UKEN), Maciej Fic (UŚ), Izabela Lewandowska (UWM), Małgorzata Machałek (USz)
 17. Miasto i przestrzeń miejska na pograniczach ziem polskich w epoce zaborów (1772–1918). Próba nowego spojrzenia Tomasz Kargol (UJ), Jarosław Kita, (UŁ), Aleksander Łupienko (IH PAN), Kamil Śmiechowski (UŁ)
 18. Perspektywa przestrzenna w polskich badaniach historycznych Beata Konopska (UMCS), Tomasz Panecki (IH PAN), Bogumił Szady (KUL)
 19. Od wariolizacji do szczepionki współczesnej Anna Łysiak-Łątkowska (UG), Dariusz Chojecki (USz), Adam Kucharski (UMK)
 20. Historia regionalna – uwarunkowania teoretyczne, wyzwania metodologiczne, funkcja publiczna Danuta Konieczka-Śliwińska (UAM), Cezary Obracht (UG)

Partnerzy instytucjonalni