+48 22 389 41 53 info@zjazdhistorykow.pl

Rejestracja

l

Opłaty rejestracyjne

Kategoria uczestnictwaOpłata wczesna
do 30.04.2024
Opłata standardowa
od 1.05.2024
Uczestnik Zjazdu250 PLN300 PLN
Nauczyciel*150 PLN200 PLN
Student historii lub doktorant150 PLN200 PLN
Honorowy Członek PTH**bezpłatniebezpłatnie
Osoba towarzysząca250 PLN300 PLN
Opcjonalnie: cena obiadu w wysokości 50PLN/dzień
(z wyjątkiem 17.09.2024 kiedy skromny poczęstunek jest w cenie rejestracji). Całkowita cena obiadu wynosi 75 zł, dopłata Organizatorów wynosi 25 zł.

Przejdź do Formularza rejestracji

formularz otworzy się w nowym oknie

*Dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Nie dotyczy nauczycieli akademickich.

**Rejestracja dla Honorowych Członków PTH jest darmowa, ale obowiązkowa. Przy rejestracji należy podać dedykowane hasło.

WAŻNE! Aby rejestracja była uznana za wczesną, płatność należy uregulować w terminie 30.04.2024. W przeciwnym wypadku zostanie zastosowana opłata standardowa.

t

Co zawiera opłata rejestracyjna


 • Wejście na sesje konferencyjne
 • Wejście na wystawę
 • Materiały konferencyjne
 • Przerwy kawowe (4 dni Zjazdu)
 • Bezpłatny transport komunikacją miejską w Białymstoku, w dniach trwania Zjazdu
 • Bezpłatne zwiedzanie Muzeum Pamięci Sybiru (voucher)
 • Udział w uroczystej gali z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • Udział w uroczystym bankiecie wydanym przez Organizatorów, Partnerów Strategicznych i Instytucjonalnych z okazji XXI Zjazdu

Potwierdzenie rejestracji


 

 • Potwierdzenie drogą mailową zostanie wysłane po złożeniu rejestracji i będzie zawierało numer identyfikacyjny rejestracji.
 • Wszelka komunikacja będzie wysyłana drogą mailową.
 • Twoja rejestracja zostanie uznana za potwierdzoną dopiero po otrzymaniu pełnej płatności.
 • Data otrzymania pełnej płatności będzie uznana za datę rejestracji. Wszystkie opłaty nie podlegają VAT.

Płatności i fakturowanie


 

Dopuszczalne formy płatności: PLN

Przelew bankowy

Odbiorca: Polskie Towarzystwo Historyczne, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

Szczegóły bankowe:

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie, Centrala, Suraska 3A, 15-093 Białystok SWIFT: POLUPLPRXXX

Numer konta dla płatności: PL 50 8099 0004 0013 3030 2000 0030

Dodatkowe uwagi:

 • Wszystkie przelewy bankowe powinny jasno wskazywać, że dotyczą XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich oraz imię/nazwisko uczestnika
 • Faktury za rejestrację zostaną wystawione i wysłane przez Mazurkas Congress Management (Sekretariat Kongresu) w imieniu Polskiego Towarzystwa Historycznego.
 • Prosimy o powiadomienie nas drogą mailową, jeśli potrzebują Państwo fakturę pro forma w celu dokonania wpłaty.
 • Wszystkie kwoty przelewów bankowych powinny zawierać opłaty bankowe
 • Wszelkie opłaty bankowe poniesione w związku z przelewem są odpowiedzialnością uczestnika.
f

Zmiany w rejestracji


 

Potencjalne zmiany w Państwa pierwotnej rejestracji należy przesłać na piśmie do Sekretariatu Zjazdu na adres: info@zjazdhistorykow.pl

Q

Polityka anulacji


 

Prośby o anulowanie rejestracji należy skierować na piśmie do Sekretariatu Zjazdu i przesłać drogą mailową na adres info@zjazdhistorykow.pl

 • Anulacje otrzymane przed i w dniu 20.07.2024: będą wiązały się z opłatą administracyjną w wysokości 50% wniesionej opłaty
 • Anulacje otrzymane od 21.07.2024: brak zwrotu opłaty
 • Prosimy zauważyć, że zwroty zostaną dokonane w ciągu 30 dni od otrzymania prośby o anulację.
 • Zwrotów nie udziela się za opóźnione przybycie, niewykorzystane usługi, nieobecność na wydarzeniach lub wcześniejsze opuszczenie Kongresu.