+48 22 389 41 53 info@zjazdhistorykow.pl

Program Zjazdu – tabela

Data
Godzina
Wydarzenie
Sesje, Panele, Tematy
16 września 2024 (poniedziałek)
Aula im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji UwB, przy ul. Świerkowej 20
14:00Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Białymstoku pod przewodnictwem Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab. Mariusza Popławskiego, podczas którego zostanie nadany tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku profesorowi Robertowi Frostowi z Uniwersytetu w Aberdeen.
17 września 2024 (wtorek)
Gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1
09:30-14:00Uroczystość otwarcia Zjazdu
Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1
16:00-19:00Obrady - panele problemowe
Starożytni Grecy wobec wyzwań nowoczesności
organizatorzy: Bogdan Burliga (UG), Tomasz Mojsik (UwB), Jacek Rzepka (UW)
Nauki Pomocnicze Historii, czyli Nowoczesna Pomoc dla Historyków
organizatorzy: Marcin Starzyński (UJ), Paweł Stróżyk (UAM), Piotr Węcowski (UW)
Miasto i przestrzeń miejska na pograniczach ziem polskich w epoce zaborów (1772-1918). Próba nowego spojrzenia organizatorzy: Tomasz Kargol (UJ), Jarosław Kita (UŁ), Aleksander Łupienko (IH PAN), Kamil Śmiechowski (UŁ)
Biografistyka – fenomen współczesnej historiografii polskiej?
organizatorzy: Krzysztof Kania (UMK), Mariusz Wołos (UKEN)
Panel Muzeum Historii Polski i Muzeum Pamięci Sybiru
Historyk „hybrydowy” – o przyszłości i roli historyków w muzeach
organizator: Marcin Zwolski (Muzeum Pamięci Sybiru)
Panel Instytutu Pamięci Narodowej
„Ludowe” Wojsko Polskie jako element aparatu represji w PRL
organizator: Sławomir Cenckiewicz (IPN)
17:30-17:45Przerwa kawowa
17:45-19:00Obrady - panele problemowe - ciąg dalszy
18 września 2024 (środa)
Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1
09:00-13:00Obrady – wielkie tematy i panele problemowe
Europa Jagiellonów (XIV-XVI wiek) w świetle najnowszych ustaleń historiografii. Próba nowej interpretacji.
organizatorzy: Krzysztof Mikulski (UMK), Zdzisław Noga (UKEN)
Zmienność i stałość kultur pogranicza
organizatorzy: Igor Kąkolewski (UWM/Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie), Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN)
Polska historiografii wobec światowych debat naukowych
organizator: Krzysztof A. Makowski (UAM)
Wielka modernizacja – Europa Środkowa od połowy XIX do końca lat trzydziestych XX wieku
organizatorzy: Jarosław Kłaczkow (UMK), Marek Sioma (UMCS)
Od wariolizacji do szczepionki współczesnej
organizatorzy: Dariusz Chojecki (USz), Adam Kucharski (UMK), Anna Łysiak-Łątkowska (UG)
Dydaktyka historii w czasach zmiany i wobec zmiany
organizatorzy: Marek Białokur (UO), Agnieszka Chłosta-Sikorska (UKEN), Maciej Fic (UŚ), Izabela Lewandowska (UWM), Małgorzata Machałek (USz)
Panel dedykowany nauczycielom historii szkół podstawowych i średnich
Warsztaty organizowane przez pracowników Archiwum Narodowego w Krakowie
Sesja posterowa doktorantów cz. I – organizatorzy: Ewa Kaźmierczyk (UwB), Monika Kozłowska-Szyc (UwB)
11:00-11:30Przerwa kawowa
11:30-13:00Obrady – wielkie tematy i panele problemowe - ciąg dalszy
13:00-14:15Przewa obiadowa
14:15-17:45Obrady - panele problemowe
,,Dworski świat’’ w późnym średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej. Perspektywy badawcze
organizatorzy: Marzena Liedke (UwB), Bożena Popiołek (UKEN)
Społeczne i gospodarcze znaczenie garnizonów i obozów wojskowych na ziemiach polskich
organizatorzy: Norbert Kasparek (UWM), Karol Łopatecki (UwB)
Polska i Ukraina – na rozdrożu perspektywy historycznej wspólnych dziejów
organizatorzy: Mariusz R. Drozdowski (UwB), Maciej Franz (UAM), Piotr Kroll (UW), Wiktor Horobec (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie)
Społeczna historia rzeczy. Wiek XIX i XX
organizatorzy: Agnieszka Janiak-Jasińska (UW), Katarzyna Sierakowska (IH PAN)
Na ratunek gospodarce: odbudowa, stabilizacja i kreowanie ścieżek rozwoju polskiej gospodarki w XIX-XX wieku
organizator: Paweł Grata (URz)
Polacy i ich wschodni sąsiedzi – wzajemne postrzeganie w okresie przełomu (1985-1995)
organizatorzy: Krzysztof Buchowski (UwB), Arkadiusz Czwołek (UMK)
Historia regionalna – uwarunkowania teoretyczne, wyzwania metodologiczne, funkcja publiczna
organizatorzy: Danuta Konieczka-Śliwińska (UAM), Cezary Obracht (UG)
Sesja posterowa doktorantów, cz. II – organizatorzy: Ewa Kaźmierczyk (UwB), Monika Kozłowska-Szyc (UwB)
Panel dedykowany nauczycielom historii szkól podstawowych i średnich
Warsztaty organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej
15:45-16:15Przerwa kawowa
16:15-17:45Obrady - panele problemowe - ciąg dalszy
18:15-22:00Uroczysta gala z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Historycznego
19 września 2024 (czwartek)
Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1
09:30-13:30Obrady – wielkie tematy i panele problemowe
Człowiek i praca a środowisko przyrodnicze w procesie modernizacji społecznej i gospodarczej
organizatorzy: Piotr Guzowski (UwB), Adam Izdebski (UJ)
Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od X wieku po współczesność
organizator: Małgorzata Karpińska (UW)
Społeczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w poszukiwaniu podmiotowości politycznej w XX wieku
organizatorzy: Dorota Michaluk (UMK), Eugeniusz Mironowicz (UwB), Grzegorz Motyka (ISP PAN)
Wielkie Księstwo Litewskie: stare tematy – nowe podejście
organizatorzy: Marzena Liedke (UwB), Andrzej Zakrzewski (UW)
Perspektywa przestrzenna w polskich badaniach historycznych
organizatorzy: Beata Konopska (UMCS), Tomasz Panecki (IH PAN), Bogumił Szady (KUL)
W obronie naukowego statusu historii
organizatorzy: Ewa Domańska (UAM), Jan Pomorski (UMCS), Krzysztof Zamorski (UJ). Wręczenie nagrody Pani Marcie Paulińskiej laureatce konkursu im. Marcelego Handelsmana czasopisma ,,Historyka. Studia Metodologiczne''.
Panel Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Archiwa a cyfrowe multiwersum. Historyk wobec źródeł dostępnych on-line.
organizatorzy: Lucyna Harc (NDAP/UWr)
Panel Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Nie ma historii Polski bez historii Żydów
organizatorzy: Artur Markowski (UW)
11:30-12:00Przerwa kawowa
12:00-13:30Obrady – wielkie tematy i panele problemowe - ciąg dalszy
13:30-15:00Przerwa obiadowa
15:00-18:30Obrady - panele problemowe
Nauki historyczne wobec humanistyki cyfrowej
organizatorzy: Waldemar Bukowski (IH PAN), Maciej Mikuła (UJ), Anna Zajchowska-Bołtroniuk (UKSW), Adam Zapala (IH PAN), Maciej Zdanek (UJ)
Spójność terytorialna Polski po II wojnie światowej w kontekście zmiany granic państwa. Ziemie Zachodnie i Północne – nowe perspektywy badawcze
organizatorzy: Wojciech Kucharski (UWr), Adam Makowski (USz)
Historyk i historyk sztuki wobec źródeł
organizatorzy: Michał Kurzej (UJ), Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk (UG), Marcin Zgliński (IS PAN)
Panel Instytutu Pamięci Narodowej
Relacje polsko-żydowskie w latach 1939-1945
organizator: Grzegorz Berendt (IPN/UG)
Panel Muzeum Historii Polski i Muzeum Pamięci Sybiru
Historia w muzeach
organizator: Michał Kopczyński (MHP/UW)
Panel Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Paradoksy otwartości. Wyzwania w udostępnianiu materiałów archiwalnych
organizator: Tomasz Matuszak (AP Piotrków Trybunalski)
Panel olimpijczyków
50 lat Olimpiady Historycznej z perspektywy uczestników i organizatorów
organizatorzy: Andrzej Korytko (UWM), Barbara Krysztopa-Czupryńska (UWM)
Sesja posterowa doktorantów, cz. III
organizatorzy: Ewa Kaźmierczyk (UwB), Monika Kozłowska-Szyc (UwB)
16:30-16:45Przerwa kawowa
16:45-18:30Obrady – wielkie tematy i panele problemowe - ciąg dalszy
19:00-22:00Uroczysty bankiet wydana przez organizatorów, Partnerów Strategicznych i Instytucjonalnych z okazji XXI Zjazdu
20 września 2024 (piątek)
Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1
10:00-13:00Uroczystość zamknięcia XXI Zjazdu

- podsumowanie obrad: organizatorzy wielkich tematów i paneli problemowych
- ogłoszenie laureatów wraz z wręczeniem nagród w konkursie sesji posterowej doktorantów
- ogłoszenie miejsca obrad XXII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we wrześniu 2029 r.
- zamkniecie obrad XXI Zjazdu